Fundación Dorzán

Español    Galego

Fundación Dorzán

Axuda e asistencia ao colectivo da terceira idade

Actividades: 2014

ACTIVIDADE BENÉFICO-SOCIAL

"Axudas e atención a maiores en risco de exclusión"

Programa destinado a posibilitar o acceso ás condicións mínimas para o mantemento dunha vida digna daquelas persoas maiores de sesenta anos, sen recursos ou perceptoras de pensións reducidas e con carencias de apoio nas súas redes sociofamiliares.

O obxectivo é mellorar a calidade de vida das persoas maiores con dificultades socioeconómicas, a través da intervención en dúas áreas:

-              Dar cobertura a necesidades básicas de vivenda, alimentación e subministracións dos maiores de sesenta anos en situación de risco de exclusión social que, polo reducido dos seus  ingresos, presentan serias dificultades para facer fronte aos gastos da vida diaria.

-              Promocionar hábitos e condutas que melloren as súas condicións de vida, non só no ámbito socioeconómico, senón tamén no referente a hábitos de vida, a economía familiar e as relacións sociais.

 

O programa, cunha dotación económica de 10.000,00 euros durante o exercicio 2014,  levou a cabo por medio de CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE, que a través dos seus servizos sociais, definiu aos beneficiarios e  estableceu a intervención conforme ao seguinte protocolo: acollida - análise e deseño - intervención/desenvolvo - seguimento.

As persoas maiores con escasos recursos económicos e con carencias na área das redes sociofamiliares convertéronse na poboación obxectivo deste proxecto.

 Conseguiuse paliar e previr situacións de desprotección así como situacións de privación material, en numerosas persoas maiores. Xeráronse, á súa vez, outras respostas de atención persoal, interese e seguimento, que non comportaron directamente percepción de axuda económica, pero si de benestar.

 

Acto de presentación

Celebrouse un acto de presentación aos medios de comunicación que contou coa presenza de Angel Feijóo Mirón, director de Caritas Diocesana de Ourense e Juan Ramón Álvarez Blanco, Presidente da Fundación Dorzán.

 • Presentación programa

 • Presentación programa

 • Presentación programa

 • Presentación programa

TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

"Talleres de memoria"

o   San Pedro de Moreiras (Toén)  -  de xaneiro a novembro

o   A Valenzá (Barbadás)  -  de xaneiro a  novembro

o    Piñor  (Barbadás)  -   de xaneiro a  novembro

o   San Ciprián de Viñas   –  de setembro a decembro

CURSO DE FORMACIÓN

"Atención especializada a enfermos de alzheimer"

Organizado en colaboración con:

 • Universidade de Vigo – Vicerreitoría do Campus de Ourense
 • Afaor (Asociación de familiares de enfermos de alzheimer de Ourense)

Declarado de "Interese Sanitario" pola Consellería de Sanidade
Destinatarios: Traballadores Sociais, Psicopedagogos, Psicólogos, Terapeutas ocupacionais.
Créditos: 2  ECTS e 3 de plans a extinguir
Lugar: Clases teóricas: Facultade de Ciencias da Educación do Campus de Ourense
            Clases prácticas: Instalacións de AFAOR
Datas de celebración: do  1 de Marzo ao 11 Abril
Duración: 60 Horas.
Nº de prazas: 20 plazas.

 • Acto presentación

 • Acto presentación

 • Acto presentación

 • Clases teóricas

 • Acto entrega diplomas

 • Acto entrega diplomas

CURSO DE FORMACIÓN

"Atención especializada a persoas maiores dependientes"

Declarado de "Interese Sanitario" pola Consellería de Sanidade

Lugar: Delegación territorial da Consellería de Sanidade

Clases prácticas: Residencia Dorzán-Geriatros

Data de celebración: do  3 de novembro ao 5 de decembro

Duración: 100 Horas

Nº de alumnos: 20

 

Actos de presentación e de clausura

Celebrouse un acto de presentación aos medios de comunicación que contou coa presenza de María Dores Neira (Vicepresidenta de Afaor) e José Manuel López Canal (Secretario da Fundación Dorzán).

O acto de entrega de diplomas celebrouse na Delegación da Consellería de Sanidade en Ourense e contou coa presenza de Rogelio Martínez (Delegado da Xunta de Galicia),  José Manuel Solla (Director Residencia Dorzán-Geriatros), Angeles Branco (Presidenta de Afaor) e Secundino Vidal (Vicepresidente da Fundación Dorzán).

 • Presentación curso

 • Entrega de diplomas

 • Entrega de diplomas

 • Entrega de diplomas

CONFERENCIA

"A protección do maior dende un punto de vista xurídico"

A conferencia foi impartida por Dª Vitoria Eugenia Diéguez Guerrero, avogada en exercicio e con dilatada experiencia no mundo do dereito.

Dirixida ao colectivo da terceira idade, co obxectivo de fomentar nas persoas maiores o uso preventivo dos diversos instrumentos que ofrece o ordenamento xurídico. Todo iso co fin de protexer ao maior cando chega a un estado de perda ou limitación da súa autonomía persoal, de facilitarlle a leste ou á súa familia a realización das súas actividades cotiás e de mellorar a súa calidade de vida.

Nun relatorio ameno e instructiva celebrada no local da asociación dá 3ª idade Zona Universitaria, expuxéronse as distintas especialidades en materia hereditaria, tipos de testamentos, lexítimas, melloras, apartaciones etc., así como o modo de realizar un testamento vital ou documento de vontades anticipadas.

 • CONFERENCIA

 • CONFERENCIA

 • CONFERENCIA

Actualidade

01 de Outubro do 2019

II Concurso “Novos e Maiores”

01 de Marzal do 2019

Bolsa Fundación Dorzán 2019

07 de Febreiro do 2019

Convenio SERGAS - FUNDACIÓN DORZÁN Programa

© 2010 / 2013 Fundación Dorzán - Todos os dereitos reservados | Aviso legal - Política de privacidade - Zona privada  //  Deseño web Grupo5.com

Fundación Dorzán