Rúa Irmáns Villar, 11 Bajo - 32005 Ourense

ESP / GAL

Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE) a continuación detállanse os datos identificativos da empresa:

 • Nome comercial: Fundación Dorzán
 • Razón social: Fundación Dorzán
 • NIF: G32280752
 • Dirección: Rúa Irmáns Villar 11 Bajo - 32005 Ourense - Galicia
 • Teléfono: +34 988 382 352
 • Email: info@fundaciondorzan.org

Con carácter xeral, as relacións entre Fundación Dorzán, e os seus clientes derivadas da contratación dos produtos e servizos contidos na presente web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.
Este Website foi creado por Fundación Dorzán, con carácter informativo e para uso profesional.
O feito de acceder a este website implica o coñecemento e aceptación dos seguintes termos e condicións.

TERMOS E CONDICIÓNS

Os contidos, actividades comerciais, produtos e servizos incluídos neste website non están concibidos, nin dirixidos a aquelas persoas que residan en xurisdicións onde os seus contidos non se atopen autorizados.
Unicamente atópanse comprendidas neste website aquelas páxinas que figuran dentro do índice e son servidas por fundaciondorzan.org
O acceso a este website é responsabilidade exclusiva dos usuarios.
O acceso a este website non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre Fundación Dorzán, e o usuario.
O acceso e navegación neste website supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nel.

ACTUALIDADE E MODIFICACIÓN DA INFORMACIÓN

Fundación Dorzán, resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información deste website, podendo limitar ou non permitir o acceso a este website.

Non se poderá alterar, cambiar, modificar, ou adaptar este website. Con todo, Fundación Dorzán, se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento, cuantos cambios e modificacións estime convenientes, podendo facer uso de tal facultade en calquera momento e sen aviso previo.

< semibold>Fundación Dorzán, resérvase o dereito de actualizar en calquera momento as condicións xerais, comerciais ou non, do website (modificacións sobre produtos, prezos, promocións e outras condicións comerciais e de servizo). Tales cambios e modificacións non afectarán os contratos xa perfeccionados entre Fundación Dorzán, e os seus clientes, sen prexuízo das modificacións que poidan ser pactadas de mutuo acordo e dos supostos de caso fortuíto ou forza maior.

CONTIDOS

Fundación Dorzán, realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos que puidesen aparecer neste website. Fundación Dorzán, non garante nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos que puidesen aparecer neste website, proporcionados por terceiros.

As descricións dos artigos que aparecen en fundaciondorzan.org son exactas e están baseadas na información fornecida polas marcas e/ou provedores dos produtos. Toda a información incluída na ficha de cada produto e/ou na súa fotografía teñen unha función meramente informativa, polo que fundaciondorzan.org declina calquera responsabilidade pola aparición de erros na devandita información. Con todo, comprométese a tomar todas as medidas ao seu alcance para corrixir os citados erros o máis axiña posible unha vez que foi informada dos mesmos.

Fundación Dorzán, non se responsabiliza de ningún xeito daqueles contidos, actividades comerciais, produtos e servizos incluídos que puidesen visualizarse mediante ligazóns electrónicas ( links), directa ou indirectamente, a través deste website. A presenza de links no website de Fundación Dorzán, salvo manifestación expresa en contrario, ten unha finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxerencia, invitación ou recomendación sobre os mesmos. Estas ligazóns non representan ningún tipo de relación entre Fundación Dorzán, e os particulares ou empresas titulares dos website aos que pode accederse mediante estas ligazóns. Fundación Dorzán, resérvase o dereito de retirar de modo unilateral e en calquera momento os links que aparecen no seu website.

Fundación Dorzán, non asume responsabilidade polo contido de calquera foro, debate, chat, boletíns ou calquera tipo de transmisións, que estean vinculadas a este website e cooperará, se é requirida por orde xudicial ou polas autoridades pertinentes, na identificación das persoas responsables daqueles contidos que violen a lei.

Fundación Dorzán, exclúe toda responsabilidade que puidese derivarse da transmisión de información entre usuarios. A responsabilidade das manifestacións difundidas neste website é exclusiva de quen as realiza. Queda prohibida calquera tipo de transmisión de datos que os usuarios poidan realizar a este ou mediante este website ou outros accesos controlados por Fundación Dorzán, que infrinxan os dereitos de propiedade de terceiros, e cuxo contido sexa ameazante, difamatorio, ou a transmisión de calquera outro material que constitúa ou incite unha conduta que poida ser considerada unha ofensa penal.

Fundación Dorzán, resérvase o dereito para impedir ou prohibir o acceso a calquera usuario da internet que introduza neste website calquera contido contrario ás normas legais ou morais, reservándose o dereito de exercer as medidas legais que estime oportunas para evitar este tipo de condutas.

NAVEGACIÓN, ACCESO E SEGURIDADE

O acceso e navegación neste website supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nel. Fundación Dorzán, realiza os máximos esforzos para que a navegación realícese nas mellores condicións e evitar os prexuízos de calquera tipo que puidesen ocasionarse durante a mesma.

Este website foi deseñado para soportar os navegadores máis utilizados entre os usuarios da internet. Fundación Dorzán, non se fai responsable dos prexuízos, de calquera índole, que puidesen ocasionarse aos usuarios pola utilización doutros navegadores ou versións distintas dos navegadores para os que foi deseñado o website.

Fundación Dorzán, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este website sexa ininterrompido ou que estea libre de erro, sempre que tales incidencias ou erros procedan de fontes alleas a Fundación Dorzán.

Fundación Dorzán, non se fai responsable dos danos que puidesen orixinarse polo uso inadecuado deste website.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Este website e os contidos que alberga atópanse protexidos polas leis de Propiedade Intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación. O acceso a este website non outorga aos usuarios dereito, nin titularidade algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual dos contidos que alberga este website.

O contido deste website pode ser descargado ao terminal do usuario ( download), sempre que sexa para o seu uso privado e sen ningún fin comercial; por tanto, non poderá explotar, reproducir, distribuír, modificar, comunicar publicamente, ceder, transformar ou usar o contido deste website con fins públicos ou comerciais.

O nome comercial, as marcas, logo, produtos e servizos que contén este website atópanse protexidos por lei.

Fundación Dorzán, se reserva a posibilidade de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual.

PROTECCIÓN DE DATOS E SEGURIDADE DA INFORMACIÓN

A visita a este website non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo. No momento que puidese procederse á recollida de datos do usuario indicarase o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos obxecto de recollida. A negativa para proporcionar os datos cualificados como obrigatorios supoñerá a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para os que eran solicitados. Así mesmo, poderán facilitarse datos de modo voluntario co obxectivo de que poidan prestarse de modo máis óptimo os servizos ofertados.

No caso de que os usuarios deste website debesen facilitar a súa dirección de correo electrónico para acceder a algúns dos servizos ofertados, poderán manifestar que non desexan recibir ningún tipo de comunicación que Fundación Dorzán, puidese enviar. Fundación Dorzán, poñerá ao dispor dos usuarios que se inscribiron nalgún tipo de lista de correo dentro deste website os mecanismos adecuados para darse de baixa da mesma.

Todas aquelas persoas cuxos datos persoais sexan obxecto de tratamento, poderán exercitar @gratuitamente os dereitos relativos á protección dos seus datos nos termos previstos pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Estes dereitos poderán ser exercitados a través dunha das seguintes vías:

 • POR ESCRITO, ENVIANDO A súa SOLICITUDE, XUNTO A DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA súa IDENTIDADE, Á SEGUINTE DIRECCIÓN:

  Fundación Dorzán
  ATENCIÓN DE DATOS PERSOAIS
  Rúa Irmáns Villar 11 Bajo - 32005 Ourense - Galicia

 • EN CUMPRIMENTO DA LEI 56/2007, DE MEDIDAS DE IMPULSO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, PODE TAMÉN REALIZAR A SOLICITUDE A través de CORREO ELECTRÓNICO Á DIRECCIÓN info@fundaciondorzan.org ASINANDO DIXITALMENTE A súa SOLICITUDE MEDIANTE O DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE (DNI) ELECTRÓNICO ESPAÑOL, NON SENDO NECESARIA NESTE CASO MÁIS ACREDITACIÓN POR PARTE DA PERSOA SOLICITANTE.

O interesado queda informado de que o tratamento de datos necesario para tramitar a súa petición pode incluír a realización de comunicacións operativas, por medios electrónicos ou non (correo electrónico, teléfono, etc...), que en calquera caso non requirirán contraprestación pola súa banda.

Domusvi
Seadfood Age
Concello de Barbadás
Universidade de Vigo
Fundación Dorzán
SERVICIO GALEGO SAÚDE - Xerencia de Xestión Integrada de Ourense Verín e O Barco de Valdeorras
Afaor
La Región
Concello de Toén
Cáritas
Consellería de Sanidade
Funga
Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Configurar Aceptar