Rúa Irmáns Villar, 11 Bajo - 32005 Ourense

ESP / GAL

Orixe

Orixe

Fundadores

A Fundación Dorzán responde á iniciativa persoal da súa fundadora, Elena Mercedes Blanco Corral, que recollendo as útimas vontades do seu esposo, José Rodríguez "Dorzán", no ano 2001 crea a Fundación achegando a dotación inicial e doando ademais terreos da súa propiedade situados en Piñor-Barbadás, para que sobre os mesmos constrúase unha residencia asistencial para persoas maiores e un centro de formación en xeriatría.

Constitución

Firma

Foi constituída mediante escritura autorizada polo notario de Ourense, D. Enrique Hernanz Vila o día 11 de maio de 2001, co número 910 de Protocolo.

Clasificada como entidade benéfico-social por Orde da Consellería dá Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia do 19 de Outubro de 2001 (D.O.G. Nº 210, do 30 de outubro).

Declarada de Interese Galego por Orde da Consellería de Sanidade do 14 de Decembro de 2001 (D.O.G. nº 5, do 8 de xaneiro de 2002), figurando rexistrada no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego co número 2001/34.

Primeiros anos

No ano 2007, o Padroado da Fundación buscando a máis alta calidade asistencial subscribe un convenio con GERIATROS, S.A., empresa de recoñecida solvencia e profesionalidade no campo da xeriatría, cedéndolle a xestión e explotación da Residencia e reservándose prazas para para o cumprimento dos fins fundacionais.

O 17 de xullo de 2007 entra en funcionamento a Residencia DORZÁN- GERIATROS cunha capacidade de 163 prazas residenciais.

Esta residencia para maiores conta cunha contorna tranquila e perfectamente comunicado, ademais de amplas terrazas que garanten unha estancia cómoda e agradable para o descanso e a atención dos residentes.

O 13 de novembro de 2011 o SERGAS e A Fundación asinan un acordo para prestar asistencia social ás persoas maiores que finalicen a súa hospitalización e que carezan de recursos ou dunha rede social ou familiar de apoio que garanta a súa recuperación.

Universidade de Vigo
Cáritas
Consellería de Política Social
Domusvi
Consellería de Sanidade
SERVICIO GALEGO SAÚDE - Xerencia de Xestión Integrada de Ourense Verín e O Barco de Valdeorras
Fundación Dorzán
Concello de Barbadás
Concello de Toén
La Región
Afaor
Telemiño
Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Configurar Aceptar