Rúa Irmáns Villar, 11 Bajo - 32005 Ourense

ESP / GAL

Finalizado

2015

ACTIVIDAD BENÉFICO-SOCIAL 2015

Compartir:

Programa destinado a posibilitar o acceso ás condicións mínimas para o mantemento dunha vida digna daquelas persoas maiores de sesenta anos, sen recursos ou perceptoras de pensións reducidas e con carencias de apoio nas súas redes sociofamiliares.

O obxectivo é mellorar a calidade de vida das persoas maiores con dificultades socioeconómicas, a través da intervención en dúas áreas:

-  Dar cobertura a necesidades básicas de vivenda, alimentación e subministracións dos maiores de sesenta anos en situación de risco de exclusión social que, polo reducido dos seus  ingresos, presentan serias dificultades para facer fronte aos gastos da vida diaria.

-   Promocionar hábitos e condutas que melloren as súas condicións de vida, non só no ámbito socioeconómico, senón tamén no referente a hábitos de vida, a economía familiar e as relacións sociais.

 

O programa, cunha dotación económica de 10.000,00 euros durante o exercicio 2015,  levou a cabo por medio de CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE, que a través dos seus servizos sociais, definiu aos beneficiarios e  estableceu a intervención conforme ao seguinte protocolo: acollida - análise e deseño - intervención/desenvolvo - seguimento.

 

A continuidade do programa, iniciado no ano 2014,  foi un factor determinante á hora de alcanzar os obxectivos propostos. As persoas maiores con escasos recursos económicos e con carencias na área das redes sociofamiliares convertéronse na poboación obxectivo deste proxecto.

 Ao longo de 2015 facilitáronse axudas directas e urxentes á poboación maior de Ourense que ten acreditada a súa necesidade, e a ausencia de poder cubrilas doutro xeito. A intervención social levada a cabo incidiu ademais na coordinación comunitaria, a través da comunicación e a colaboración con outros servizos e programas, incluídos os públicos a través fundamentalmente da activación de derivación de casos.

Conseguiuse paliar e previr situacións de desprotección así como situacións de privación material, en numerosas persoas maiores. Xeráronse, á súa vez, outras respostas de atención persoal, interese e seguimento, que non comportaron directamente percepción de axuda económica, pero si de benestar.

Colaboran

Consellería de Política Social
Afaor
Concello de Barbadás
Telemiño
Funga
Cáritas
Universidade de Vigo
La Región
Consellería de Sanidade
Fundación Dorzán
SERVICIO GALEGO SAÚDE - Xerencia de Xestión Integrada de Ourense Verín e O Barco de Valdeorras
Domusvi
Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Configurar Aceptar